Obnavljanje STCW certifikatov – 31.12.2016

deadline

Vsem je verjetno sedaj že znan datum 31.12.2016. Datum, ko v skladu z amandmaji STCW konvencije sprejetimi v Manili poteče kar nekaj certifikatov, katere je potebno obnoviti. Sicer pomorske inštitucije ter tudi URSP že kar nekaj časa opozarjajo na to, da pomorščaki naj ne čakajo na zadnjo minuto – v zadnjih dneh kljub vsemu dobivam kar veliko pošte ravno na to temo.

Certifikati, katere je v skladu z novo konvencijo potrebno obnoviti najkasneje do zgornjega datuma so:

  • Osnovno usposabljanje za delo na ladji (STCW Basic Safety Training – STCW VI/1) 
  • Ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom (Proficiency in survival crafts and rescue boats – STCW VI/2)
  • Ravnanje z hitrim reševalnim čolnom( Proficiency in fast rescue boats – STCW VI/2-2)
  • Požarna varnost (Advanced Fire Fighting – STCW VI/3)

 

Ker je za večino posadke najbolj aktualen ravno prvi tečaj (basic training), mu bomo posvetili največ pozornosti.

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec.  Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

Advanced Fire Fighting

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec. Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

Ravnanje z hitrim reševalnim čolnom

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec. Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

 

Ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom (Proficiency in survival crafts and rescue boats – STCW VI/2) je možna obnovitev le z opravljanjem izpita pred komisijo USP. Potrebno je priložiti dokazilo o plovbni dobi in izjavo 1 ali izjavo 2.

Za več info lahko kontaktirate URSP na telefonski številki 05 6632 132 ali 140ali 114

V prilogi še dokument OBNOVITEV POSEBNIH POOBLASTIL , kateri mi je bil posredovan.