Zdravniški pregledi v tujini

Pred dnevi sem prejel na moj naslov kar nekaj komentarjev v zvezi z URSP in (ne)priznavanjem zdravniških spričeval iz tujine (EU). Zato sem se odločil preveriti kako in kaj.

Moje dopis lahko najdete tukaj

V manj kot 24 urah, sem dobil odgovor s strani URSP (LP), kateri se glasi:

“Spoštovani

pooblaščeni zdravniki v RS so objavljeni na spletni strani Uprave RS za pomorstvo http://www.up.gov.si/si/storitve/stcw_pooblastila/pooblasceni_zdravniki/, kjer je skladno z dugim odstavkom 23. člena Uredbe o pooblastilih pomorščakov navedeno, da pomorščaki lahko svojo zdravtsveno sposobnost izkazujejo tudi z zdravniškim spričevalom zdravnika, ki ga je pooblastila država članica EU ali Evropskega gospodarskega prostora. Ob predložitvi tovrstnega zdravniškega spričevala Uprava RS za pomorstvo preveri pooblaščenost navedenega zdravnika.

Lep pozdrav.”

Vse pomorščake, kateri opravljate zdravniške preglede v tujini (EU) pozivamo, da pred obiskom zdravnika preverite, če je zdravnik dejansko pooblaščen s strani nacionalne administracije tiste države (to informacijo je načeloma enostavno najti na spletu). Pričakujte pa tudi, da bo na URSP pred izdajo certifikata trajalo vsaj par dni, da oni še sami preverijo verodostojnost zdravniškega potrdila. Šele takrat boste lahko dobili izdan certifikat zaradi katerega ste morali zdravniški sploh pokazati. Upam da bo tole komu prihranilo kakšno pot na primorsko in nepotreben siv las 🙂

Pa še par povezav do pooblaščenih zdravnikov:

Pooblaščeni zdravniki – Hrvaški Certifikat

Pooblaščeni zdravniki – Angleški Certifikat ENG1 (MCA)

Pooblaščeni zdravniki – Nizozemski certifikat

Pooblaščeni zdravniki – Norveški Certifikat

Pooblaščeni zdravniki – Nemški Certifikat

Še je čas – novi datum za v koledar 1.7.2017

Glede na to, da je datum 31.12.2016 kljub veliki promociji obnavljanja STCW certifikatov, marsikomu nekako zbežal – se očitno tega dobro zavedajo pri IMO.

Ker so opazili, da je še vedno dosti pomorščakov, kateri svojih STCW Basic Training certifikatov niso zamenjali iz “Unlimited” roka trajanja, na novo 5-letno različico – so zamudnikom še enkrat pomagali.

Poslali so navodilo PSC inšpektorjem, naj do tega datuma zamudnike le opozarjajo na nujnost obnovitve – naj pa zaenkrat še ne izdajajo kazni ladjam ter ladjarjem.

Zato, velja še enkrat opomniti – v kolikor je tvoj certifikat osnovnega safety izobraževanja še vedno z “unlimited” rokom trajanja, potem imaš do 1.7.2017 še čas da ga zamenjaš. Po temu datumu, milosti verjetno več ne bo.

Več informacij in IMO cirkular pa tule

Obnavljanje STCW certifikatov – 31.12.2016

deadline

Vsem je verjetno sedaj že znan datum 31.12.2016. Datum, ko v skladu z amandmaji STCW konvencije sprejetimi v Manili poteče kar nekaj certifikatov, katere je potebno obnoviti. Sicer pomorske inštitucije ter tudi URSP že kar nekaj časa opozarjajo na to, da pomorščaki naj ne čakajo na zadnjo minuto – v zadnjih dneh kljub vsemu dobivam kar veliko pošte ravno na to temo.

Certifikati, katere je v skladu z novo konvencijo potrebno obnoviti najkasneje do zgornjega datuma so:

  • Osnovno usposabljanje za delo na ladji (STCW Basic Safety Training – STCW VI/1) 
  • Ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom (Proficiency in survival crafts and rescue boats – STCW VI/2)
  • Ravnanje z hitrim reševalnim čolnom( Proficiency in fast rescue boats – STCW VI/2-2)
  • Požarna varnost (Advanced Fire Fighting – STCW VI/3)

 

Ker je za večino posadke najbolj aktualen ravno prvi tečaj (basic training), mu bomo posvetili največ pozornosti.

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec.  Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

Advanced Fire Fighting

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec. Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

Ravnanje z hitrim reševalnim čolnom

Obnavlja se ga lahko na dva načina:

  • Z opravljanjem enodnevnega obnovitvenega tečaja (Kontakt Timothy Šuc). Termini so predvidoma skoraj vsak mesec. Cena je 100 Eur
  • Z izpolnjenim predpogojem plovbne dobe enega leta v zadnjih 5 koledarskih letih, se lahko opravlja zgolj izpit pred komisijo URSP. Ob prijavi v pisarni URSP Koper, je potrebno dokazati plovbno dobo s pomorsko knjižico ter predložiti podpisano izjavo. Cena je nižja kot opravljanje tečaja. Termine za opravljanje izpitov si lahko najdete tukaj

 

Ravnanje s sredstvi za reševanje in rešilnim čolnom (Proficiency in survival crafts and rescue boats – STCW VI/2) je možna obnovitev le z opravljanjem izpita pred komisijo USP. Potrebno je priložiti dokazilo o plovbni dobi in izjavo 1 ali izjavo 2.

Za več info lahko kontaktirate URSP na telefonski številki 05 6632 132 ali 140ali 114

V prilogi še dokument OBNOVITEV POSEBNIH POOBLASTIL , kateri mi je bil posredovan.

 

Plačevanje prispevkov

Na ZPIZ sem poslal dopis, če lahko pojasnejo sistem plačevanja prispevkov za pomorščake, saj se mi je zdelo, da je na tem področju še kup nejasnosti. Več pa spodaj:

Vprašanje:

Prosim če mi lahko posredujete čim več informacij v zvezi z tem, kako morajo biti zavarovani

pomorščaki, kateri plujejo na ladji z tujo zastavo, pri podjetju ki ni član evropske unije.

Ali so ti pomorščaki zavezani do plačevanja kakšnih prispevkov?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem vam pojasnjujemo, da se lahko po veljavnem Zakonu o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –

ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C,

90/15 – ZIUPTD in 102/15) v skladu z drugim odstavkom 25. člena prostovoljno zavarujejo

državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno

pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom

v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno

zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo

uživati zunaj te države.

Gre za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede na

naravo takšne zaposlitve ni predpisano obvezno zavarovanje, saj obveznosti ni mogoče

nadzorovati, ker gre za sklepanje pogodb o zaposlitvi v tujini. Tako je zavarovanje izključno

prostovoljno, vanj pa se pod zgoraj navedenimi pogoji lahko vključijo le državljani

Republike Slovenije. Po izkušnjah je na ta način zavarovanih več pomorščakov, ki plujejo na

tujih ladjah pod zastavo države zunaj EU.

Zavarovanec sam je zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje. Vloži jo pri Zavodu za

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na obrazcu M-1, podrobnejša navodila so na voljo

na spletni strani ZZZS, na kateri je tudi interaktivni obrazec, ki ga je mogoče izpolniti in

natisniti. Trenutno še ni mogoče vložiti elektronske prijave s kvalificiranim digitalnim

potrdilom.

Obrazec se vloži osebno ali se pošlje po pošti na katero koli območno enoto oziroma

izpostavo ZZZS. Kot dokazilo je treba priložiti pogodbo o zaposlitvi (ob osebni vložitvi

prijave se predloži na vpogled, če se prijava pošilja po pošti, pa je lahko priložena kopija

pogodbe). V obrazec M-1 se vpiše šifro zavarovalne podlage 003. Datum začetka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 16. 3. 2016

zavarovanja je dan, ko je prijava vložena, lahko tudi največ 30 dni pred datumom vložitve

prijave (v skladu s 76. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz

pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1).

Zavarovanec sam kot fizična oseba je po 152. in 153. členu ZPIZ-2 zavezanec za plačilo

prispevka zavarovanca (15,5 odstotka) in prispevka delodajalca (8,85 odstotka). Prispevke

plačuje za ves čas, ko je prijavljen v zavarovanje. Rok za plačilo prispevkov je 15. dan v

mesecu za pretekli mesec. Če prispevkov ne želi več plačevati, mora vložiti odjavo iz

zavarovanja z obrazcem M-2.

Prispevke plačuje v skladu s 149. in 410. členom ZPIZ-2 od zavarovalne osnove, ki si jo

izbere sam, vendar najmanj v višini 60 odstotkov zadnje znane letne povprečne plače

zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ob upoštevanju nižje določitve najnižjih osnov v

prehodnem obdobju. V letu 2016 kot najnižja predpisana osnova velja 56 odstotkov

povprečne plače, kar za februar 2016 znaša 871,30 evrov. Za februar 2016 prispevki za te

zavarovance znašajo najmanj 212,16 evrov.

Več o določitvi osnove za prispevke prostovoljno zavarovanih oseb je opisanega v gradivu na

spletni strani Finančne uprave RS.

Zneski najnižjih zavarovalnih osnov so objavljeni na spletni strani Fursa pod rubriko

»Prostovoljni zavarovanci PZ«.

Originalni odgovor, pa si lahko pogledate tukaj: Odgovor (Novak)