Poročniški in Kapitanski

1. Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW-preglednica A-II/1)

2. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW-preglednica A-II/2)

navigacija (pisno in ustno)
pomorstvo (pisno in ustno)
izogibanje trčenju na morju (ustno)
meteorologija in oceanografija (ustno)
angleški jezik (pisno in ustno)
pomorsko pravo (ustno)

.